ინვესტ ტური

ინვესტ ტური, არის საუკეთესო საშუალება, გაეცნოთ აჭარის რეგიონის (ბათუმის) სიანვესტიციო გარემოს და ამავდროულად, შეიცნოთ რეგიონის უნიკალური ბუნება, ისტორია, ფოლკლორი, სამზარეულო. თქვენს თავზე გამოსცადოთ უნიკალური ადგილობრივი სტუმართმოყვარეობა.
სარგებლობა შეგიძლიათ, როგორც წინასწარ შედგენილი, ასევე თქვენზე მორგებული ინვესტ ტურებით.