მშენებლობის პროცესი.

06 ოქტომბერი 2020

გაეცანით სამშენებლო პროცესის ამსახველ ვიდეოს, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ გაეცნოთ დასრულებულ, მიმდინარე და დაგეგმილ სამუშაოებს.