ინტერვიუ ონლაინ ვებ გვერდზე - www.entrepreneur.com.

30 მარტი 2024
  ოფიციალური ღონისძიებები

გაეცანით "ELT Building"-ის კომერციული დირექტორის, ბატონი ვალერი გურგენაძის ინტერვიუს საერთაშორისო ონლაინ ვებ გვერდზე -  www.entrepreneur.com.

დეტალურადაა საუბარი, თუ რა მნიშვნელობა აქვს „ელთ ბილდიგისა“ და "Barceló Hotel Group"-ის ექსკლუზიურ ალიანსს, რას წარმოადგენს მომხმარებლებისა და ინვესტორებისათვის ასეთი ცნობილი, გამოცდილი და მასშტაბური ბრენდის ოპერირება საქართელოში.